9 maja br. na terenie Gryfińskiego Domu Kultury odbył się festyn pt.  „Profilaktyka raka”. W festynie udział wzięli beneficjenci projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim na lata 2007-2013”, stowarzyszenia Amazonek –  koła: w Gryfinie i Chojnie, Polski Związek Niewidomych,

PSOUU i inne stowarzyszenia działające na terenie powiatu gryfińskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  oraz mieszkańcy powiatu gryfińskiego.

Impreza  była przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, finansowana ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  Projekt pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim na lata 2007-2013”.

Dyrektor PCPR w Gryfinie - Marianna Kołodziejska-Nowicka
W trakcie imprezy miały miejsce debaty na temat profilaktyki raka, które  przeprowadzili  lekarze: neurolog, dermatolog  i  urolog. Następnie osoby chętne mogły uzyskać indywidualną poradę lekarską. Z porad skorzystało ok. 60 osób. Przez cały czas trwania imprezy, Teresa Staszak – pielęgniarka,  zmierzyła  ciśnienie krwi i oznaczyła poziom cukru ponad 100 osobom.


Dzieci uczestniczyły w zabawach zorganizowanych przez  Katarzynę Hatłas  i Grażynę Michalską. O  godzinie 16.00 w GDK odbył się spektakl pt. „Lewa,  wspomnienie prawej” na podstawie dzienników Krystyny Kofty  w wykonaniu Krystyny Stępień-Nowickiej - aktorki Teatru w Toruniu. Monodram był niezwykle szczerym wyznaniem obrazującym walkę kobiety z samą sobą, własnym  strachem i słabościami po to by żyć. Spektakl mimo bolesnego i trudnego tematu ma jednak pozytywny wydźwięk. Imprezę poprowadził Krzysztof Konecki, który też przygotował oprawę muzyczną.


Źródło: PCPR w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony