Na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie, która odbyła się 23 maja br., przybyła nieformalna grupa młodzieży „Aktywiści” działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Od 06.05.2013 r. do 06.08.2013 r. realizują projekt pt.: „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”. Projekt finansowany jest ze środków europejskich, z programu Młodzież w działaniu, Akcja 5.1. 

Główne cele projektu to: promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności, promowanie tolerancji wśród młodzieży, promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz witając zgromadzonych na sesji, skierowała swoje powitanie również do młodzieży z ZSP nr 1 w Chojnie.


Następnie starosta Wojciech Konarski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.


W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2013,
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015,
  • w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego,
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 r. Prezentację przedstawiła skarbnik Izabela Świderek.

Skarbnik - Izabela Świderek

Ostatnią uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r. radni podjęli jednogłośnie.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony