W tym roku Trzcińsko Zdrój było miejscem Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Na uroczystości w dniu 24 maja przybyli zarówno zawodowi strażacy, jak też wspomagający ich na co dzień ochotnicy. Doceniając pracę strażaków w obchodach uczestniczyli m.in.: senator Sławomir Preiss, starosta Wojciech Konarski wraz z członkami Zarządu Powiatu, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Henryk Cegiełka, członek Prezydium Zarządu Głównego OSPRP - Stanisław Kopeć, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryfinie Bronisław Tessar, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gryfińskiego, samorządowcy, duchowieństwo oraz przedstawiciele instytucji współpracujących i wspomagających strażaków.

Obchody to szczególna okazja na wręczenie odznaczeń i medali dla strażaków, strażaków ochotników oraz osób wspomagających jednostki. Miło nam poinformować, że w tym roku Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali radni powiatowi p. Gabriela Kotowicz – przewodnicząca Rady Powiatu i p. Ryszard Niedźwiecki, który w dowód uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymał także medal honorowy z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Takie medale otrzymali także mł. brygadier Jacek Rudziński – Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie i mł. brygadier Andrzej Prokopski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie.

Nadbrygadier Henryk Cegiełka, podziękował strażakom za pracę, a przedstawicielom gmin za doposażanie w samochody i niezbędny sprzęt gaśniczy jednostek OSP działających na ich terenie.

Starosta Wojciech Konarski powiedział, że dopiero takie wydarzenia, jak pożar w Osinowie, pożar budynku w Lubanowie, czy wypadki na drogach, a szczególnie na krajowej 31, uświadamiają nam jak ważna jest prewencja, kontrola, profesjonalizm i sprawny sprzęt strażaków. Na co dzień liczymy na profesjonalizm, niezawodność i gotowość do działania strażaków. Dzień Strażaka jest okazją do złożenia w imieniu Rady Powiatu i Zarządu podziękowań funkcjonariuszom, ochotnikom, pracownikom cywilnym i weteranom pożarnictwa za trud i ryzyko, jakie codziennie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego. Niech ta służba będzie dostrzegana i doceniania przez mieszkańców powiatu gryfińskiego.\

 

 

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony