Przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach grantu EURES Odra -Oder 2012-2013 w dniach 21-22 maja 2013 r. w Gryfinie odbyły się Polsko-Niemieckie Spotkania Branżowe "Przedsiębiorczość i Praca”.

Spotkania zorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, we współudziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział 32 wystawców, głównie z powiatu gryfińskiego, ale także z sąsiednich powiatów,  jak również pracodawcy niemieccy. Swoje stanowiska mieli też  konsultanci  z OHP, Wojewódzki Urząd  Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – EURES,  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, agencje pracy: Antidotum, Socpol,  Headhunters, Agencja Pośrednictwa Pracy Doradca, gdzie można było zapoznać się z usługami jakie świadczą te instytucje.

Firmy, które uczestniczyły w targach poszukiwały głównie osób do pracy w branżach: gastronomicznej, handlowej, opiekuńczej, hotelarskiej i transportowej. Oprócz ofert pracy w Polsce, pracodawcy i agencje zatrudnienia oferowały również pracę poza granicami kraju. Obok ofert pracy związanej z zatrudnieniem na czas nieokreślony, określony, umowy zlecenia wystawcy dysponowali ofertami staży.

Sukces zorganizowanych w bieżącym roku dwudniowych spotkań branżowych możliwy był dzięki obecności wystawców i klientów Powiatowego Urzędu Pracy – osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Realizowane przez tutejszy urząd pracy spotkania branżowe, obok targów pracy, stanowią jedną z uznanych i potrzebnych form aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Liczba wystawców, uczestników, konsultantów, ofert, możliwości nawiązywania  przez bezrobotnych bezpośrednich kontaktów z pracodawcami a także powyższe propozycje pracy utwierdzają organizatorów w przekonaniu, że Polsko-Niemieckie Spotkania Branżowe „Przedsiębiorczość i Praca” są imprezą w tej części województwa zachodniopomorskiego, którą warto nadal organizować.Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


 

 

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony