Ponownie powróciła sprawa przejęcia przez Zarząd Województwa byłej drogi krajowej tzw.trójki. Tematem zajęły się media regionalne i krajowe (Kronika w TVP Szczecin ww.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika, portal drogowy edroga.pl). Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Geblewicz wrócił do propozycji złożonej mu w 2011 roku przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego. Wówczas zaproponował on Zarządowi Województwa przejęcie części drogi wojewódzkiej nr 119 Radziszewo – Gardno, zaś gmina Stare Czarnowo przejęłaby drogi powiatowe na swoim terenie. O ile wójt gminy Stare Czarnowo zaakceptował ofertę Powiatu, to została ona negatywnie zaopiniowana przez członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Obecnie złożona przez Marszałka propozycja nie różni się nic od poprzedniej zaproponowanej przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego. Stąd też Starosta Wojciech Konarski na zapytanie lokalnych mediów odpowiedział w następujący sposób:

„Odpowiadając na zapytanie w sprawie propozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego złożonej w dniu 21 maja br. informuję, że koncepcja w niej przedstawiona jest powtórzeniem rozwiązania, które Zarząd Powiatu w Gryfinie zaproponował Zarządowi Województwa w dniu 22 czerwca 2011 roku. Nasza koncepcja uwzględniała wówczas przejęcie przez Powiat Gryfiński części drogi wojewódzkiej Nr 119, przy jednoczesnym przekazaniu na rzecz Gminy Stare Czarnowo czterech dróg powiatowych (ul. Szczecińska w Starym Czarnowie, Nieznań – Żelewo, Kołbacz – Dębina, Nieznań – Bielkowo), o zbliżonym łącznym kilometrażu (12,2km) do odcinka drogi Nr 119 (10,6km). Przedstawioną propozycję zaakceptował Wójt Gminy Stare Czarnowo, na okoliczność powyższego w dniu 8 września 2011 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy stronami. Niestety Zarząd Województwa, Uchwałą Nr 645/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. zajął negatywne stanowisko w niniejszej sprawie.
Ponieważ obecna propozycja p. Marszałka jest tożsama z naszą koncepcją akceptujemy ją i przyjmujemy do realizacji.”
Nie wiadomo, jak zachowają się pozostałe powiaty, przez które przebiegają odcinki starej trójki, tj. Myślibórz i Pyrzyce. 


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony