4 czerwca 1989 r. nastąpił początek transformacji ustrojowej w naszym  kraju. Tego dnia Polacy poszli do urn wyborczych, aby wybrać swoich przedstawicieli do sejmu kontraktowego. Chociaż były to tylko częściowo wolne wybory, to wielu miało świadomość, że odrzuciło komunizm i opowiedziało się za wolną Polską. Na czele rządu stanął Tadeusz Mazowiecki.

W parlamencie pojawili się tzw. ludzie opozycji – Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Od tamtego czasu Polska zaczęła się zmieniać. Zniesiono cenzurę i wprowadzono wolność słowa. Gospodarka odzyskała swoją wolność. Zakłady pracy zaczęły się zmieniać, wyposażać się w lepsze urządzenia i technologie. Stworzono warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Młodzi ludzie mogą edukować się za granicą. Otwarte granice spowodowały, że naszych rodaków możemy spotkać w każdym kraju Europy i świata.

W ciągu tych 24 lat różne były zawirowania. Niekiedy zmiany były źle odbierane przez Polaków, innym razem widzieliśmy w nich jakąś nadzieję. Jedni poradzili sobie lepiej, inni zagubili się w nowej rzeczywistości.

Dzisiaj wszyscy musimy sobie odpowiedzieć, jak spożytkowaliśmy i jak korzystamy z danej nam wówczas wolności.


Foto: Erazm Ciołek/www.wikipedia.org


Foto: Rafał Zambrzycki/www.sejm.gov.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony