W dniach 11-13 czerwca br. w Świdnicy odbył się IV Kongres Regionów. Na uroczystej gali starosta Wojciech Konarski odebrał puchar i wyróżnienie dla Powiatu za zajęcie 6. miejsca w Rankingu Powiatów do 120 tysięcy mieszkańców. Ranking prowadzi Związek Powiatów Polskich, a patronem medialnym są Newsweek i Fakty.

Udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Samorządy oceniane są przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na 10 obszarów tematycznych m.in. działania proinwestycyjne, prorozwojowe, rozwój społeczeństwa informacyjnego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rozwiązań energetycznych i proekologicznych.


Sam Kongres jest miejscem spotkań przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców, mediów i samorządowców. W trakcie Kongresu odbywają się panele dyskusyjne (56) i sesje plenarne (5). Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny: „Patriotyzm gospodarczy lekarstwem na kryzys. "Czas na współczesne prawo mili i zmiany w zamówieniach publicznych” prowadzony przez profesora Krzysztofa Rybińskiego oraz zrealizowany przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków i Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono  panel „Muzeum jako wyspecjalizowana instytucja kultury pamięci. Jak muzeum tworzy polis".info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony