W siedzibie spółki odbyło się zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego sp. z o.o. Dom Lekarski reprezentowali; Dariusz Piotrowski i Dariusz Kuligowski, Powiat Gryfiński – Starosta Wojciech Konarski. W czasie obrad omówiono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe spółki. Spółka za 2012 r. osiągnęła wynik dodatni (140 tysiące zł), który przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Udzielono absolutorium Radzie Nadzorczej za 2012 r. Większością głosów nie udzielono absolutorium prezesowi spółki.

Podjęto również uchwałę o dalszym istnieniu i działalności spółki. Na wniosek Domu Lekarskiego zdjęto z porządku obrad projekt intencyjnej uchwały dotyczącej podniesienia kapitału zakładowego na zapewnienie wkładu własnego w związku z zamiarem złożenia wniosku do funduszu norweskiego na rozbudowę szpitala.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony