Jak co tydzień, tak i w czwartek 27 czerwca, na swoim posiedzeniu  Zarząd podejmował wiele istotnych dla Powiatu decyzji. Kolejny raz zawarto umowę użyczenia samochodu Daewoo Lublin Jednostce Ratownictwa Wodnego – Gryfińskiemu Klubowi Płetwonurków „Raffer”, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyrażono zgodę na zmianę kosztorysu na realizację zadania „Cienie zapomnianych kultur 2013” realizowanego przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki z Kołbacza. 

Podjęto także uchwałę o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora tworzonego z dniem 1 września 2013 r. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Zarząd zadecydował również o rozszerzeniu zadania „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” na cały budynek, gdzie mieściła się szkoła, o jeszcze byłą część mieszkalną. Ponadto zajmowano się zmianami w budżecie, planów finansowych jednostek.

Zarząd uczestniczył w spotkaniu pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, które już tradycyjnie odbyło się w Dębcach. Impreza „Relaks z wędką” ma podwójny wydźwięk. Po pierwsze integruje ze sobą mieszkańców DPS-ów, a po drugie pozwala im poczuć nutkę rywalizacji w trakcie  zawodów wędkarskich. Piękna pogoda sprzyjała świetnej zabawie. Zarząd Powiatu miał okazję zapoznać się z ostatnimi remontami przeprowadzonymi przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”. Była także chwila na rozmowy z pensjonariuszami.

Zarząd pojechał także do Chojny, aby zobaczyć wykonywaną budowę boiska sportowego  wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie oraz zapoznać się z opiniami inspektorów nadzoru, naczelnika wydziału Remontów i Inwestycji oraz dyrektora szkoły. Wykonawcą inwestycji jest firma Zakład Budowlany Janusz Nazimek z Chojny.


Zarząd skontrolował również roboty polegające na wymianie drzwi w filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony