Sprawa ewakuacji gryfińskiego szpitala była głównym tematem  posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 12 lipca br. W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Jerzy Miler, Dyrektor Szpitala Powiatowego Edyta Nowotarska, Komendant Powiatowy Policji Andrzej Stechnij, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Waldemar Derkacz oraz zaproszeni goście.

 

W trakcie spotkania szczegółowo omówiono ewakuację Szpitala Powiatowego przeprowadzoną w dniu 6 lipca 2013 r. w związku z sygnałem o zagrożeniu zamachem bombowym. Przeanalizowano działania podjęte przez personel Szpitala Powiatowego oraz poszczególne służby. Wnioski wyciągnięte z dyskusji posłużą do aktualizacji i optymalizacji procedur współdziałania służb porządkowych, ratunkowych oraz personelu ewakuowanych obiektów na terenie powiatu.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony