Członkowie Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej spotkali się 30 lipca br. w Chojnie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz dyrektorami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dyrektorzy oprowadzili radnych po placówkach, przedstawili również swoje sukcesy jakie osiągnęły placówki w ostatnim czasie oraz problemy z którymi się aktualnie borykają. Dyrektor PCPR zaprezentowała radnym „Analizę zagadnień i problemów związanych z działalnością działających na terenie powiatu domów dziecka, rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej”.

Na terenie powiatu działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 406 miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych i są to:

- Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (81 miejsc),

- Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (82 miejsca),

pozostałe placówki przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:

- Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (120 miejsc),

- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (123 miejsca).

Piecza zastępcza w powiecie sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Rodzinna piecza zastępcza to 113 rodzin zastępczych, w których przebywa 178 dzieci.


Pieczę instytucjonalną sprawuje Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (liczba miejsc: 74) w skład którego wchodzą:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Chojnie, ul. Podmurze 4,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony