Od lutego 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Gryfinie realizowany jest projekt ,,Obudź swój potencjał-YEI”, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu wsparciem objęta jest grupa 10 osób w wieku 18-24 lata. Oferta projektu obejmuje wsparcia w postaci szkoleń dodatkowych takich jak prawo jazdy kat. B, kurs komputerowy, kurs językowy, zajęcia z psychologiem czy doradcą zawodowym oraz szkoleń zawodowych w wybranych kierunkach. Na wszystkich zajęciach zapewnione jest wyżywienie.

Po zakończeniu etapu szkoleniowego uczestnicy skierowani zostali do pracodawców na 3-miesięczne staże zawodowe, gdzie pod nadzorem opiekunów zdobywają oni pierwsze doświadczenie zawodowe.

Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu jest ubezpieczenie zdrowotne oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz staże zawodowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują miesięczne stypendium w wysokości ok.1000 zł. Zapewniono również refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat czy osobą zależną.

Projekt potrwa do kwietnia 2017 roku a jego zasadniczym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w wieku 18-24 lata  (tzw. młodzież NEET), poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Projekt ten jest realizowany przez wiele jednostek OHP w całej Polsce. Szczegóły dostępne są na stronie www.zachodniopomorska.ohp.pl oraz www.ohp.pl.

001

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony