Oświata

4 maja 252 tegorocznych absolwentów szkół ponadgminazjalnych dla młodzieży w powiecie gryfińskim przystąpi do egzaminu maturalnego.

Tegoroczni absolwenci muszą przystąpić obowiązkowo do dwóch egzaminów ustnych oraz czterech egzaminów pisemnych. Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu dodatkowego maturzysta ma prawo przystąpić jeszcze do nie więcej niż pięciu innych przedmiotów.

info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony