Informacje

W sobotę 13 kwietnia 2019 na pl. Księcia Barnima I odbędzie się Gryfiński Jarmark Wielkanocny, na który zapraszają Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 
W czasie jarmarku będzie można nabyć m.in. pisanki i stroiki świąteczne, wielkanocne słodkości i specjały. Będą także spotkania z twórcami ludowymi i pokazy twórczości ludowej. Na scenie zaprezentują się regionalne kapele ludowe oraz zespół Pieśni i Tańca Stobniczanie.
 
Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostaną konkursy na BABĘ WIELKANOCNĄ i PALMĘ WIELKANOCNĄ.
 
Zgłoszenia udziału w konkursach przyjmowane będą do 5 kwietnia 2019 w biurze Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone złożeniem karty uczestnictwa w konkursie.
Karty zgłoszenia dostępne są stronie www.gdk.com.pl lub do wypełnienia w biurze Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
 
Celem konkursu na BABĘ WIELKANOCNĄ jest promocja tradycji, zwyczajów oraz kulinarnych obrzędów, związanych ze Świętami Wielkanocnymi a także rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców gminy Gryfino.
W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy gminy Gryfino, a także zespoły wykonawców: klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy dzieci przedszkolnych, grupy formalne (organizacje pozarządowe, koła), kluby zainteresowań, świetlice wiejskie oraz grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny). W słodkim pojedynku może wziąć udział każdy, kto upiekł babę, babkę lub babeczkę według domowego przepisu. Do konkursu nie może przystąpić osoba, która jest zawodowym cukiernikiem.
Konkurs na PALMĘ WIELKANOCNĄ ma na celu m.in. reaktywowanie oraz rozbudzanie zainteresowań tradycją tworzenia palm i zwyczajów wielkanocnych, lokalnych obrzędów ludowej tradycji wicia palm wielkanocnych na terenie gminy Gryfino, rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej oraz prezentację talentów twórczych mieszkańców gminy Gryfino.
W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy gminy Gryfino, a także zespoły wykonawców (klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy dzieci przedszkolnych, grupy formalne (organizacje pozarządowe, koła), kluby zainteresowań, świetlice wiejskie oraz grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny).
 
 
Szczegółowe regulaminy oraz karty zgłoszenia do konkursów znajdziemy na stronie  http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=1096
 
Źródło: www.gdk.com.pl 
info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony