Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników.
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej (szkolenie, kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne usługi, które umożliwiają uzyskanie i/lub uzupełnienie kwalifikacji, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany, egzamin, usługi e-learningowe), która widnieje w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dodatkowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.zarr.com.pl

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony