Drodzy Gimnazjaliści!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego rozpocznie się 9 maja 2018 r., zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

Do pobrania: Zarządzenie nr 3/2018 z 30 stycznia 2018 r.

Wniosek/podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji do pobrania na stronach internetowych szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: 

 https://www.zsp1chojna.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie:  
 
http://zsp2gryfino.eu/rekrutacja-20182019/
 

 

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony