Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kandydaci ubiegający sie o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja internetowa Programu Stypendiów będzie aktywna od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 16-tej.

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT KOWR w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Segment 1A dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl

 
info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony