Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizuje projekt pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej, dzięki podniesieniu ich umiejętności i kompetencji zawodowych oraz zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

Zadania projektu:

1. Podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, w wyniku wykorzystania takich form wsparcia jak:

- praktyki/staże u pracodawców,

- pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne,

- kursy i szkolenia zawodowe,

- kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego, opłata za egzamin,

- zajęcia w szkołach wyższych,

- utworzenie klasy patronackiej.

2. Doposażenie pięciu pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

3. Wsparcie kompetencyjne nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, staże u pracodawców.

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

5. Utworzenie Szkolnego Punktu Przedsiębiorczości.

Termin realizacji:

1.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

Wartość projektu:

Wartość projektu - 1 980 933, 08 PLN

Dofinansowanie z UE - 1 683 793,11 PLN

Źródło: ZSP w Chojnie.

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony