Inwestycje

Remont  zabytkowej Bramy Świeckiej w centrum Chojny dobiegł końca. Zakres robót objął prace zewnętrzne w poziomie ganku górnego, remont wieży górnej, wykonanie prac porządkowych wewnątrz bramy oraz montaż instalacji odgromowej. Wykonany został także ozdobny kwiaton wieńczący hełm główny baszty oraz roboty chroniące zabytek przed niszczeniem.  Zabezpieczono elementy budowli, w postaci luźnych cegieł, którym groziło oderwanie, wykonano niezbędne przemurowania. W oknach oraz na ganku zamontowano siatki, uniemożliwiające gniazdowanie ptaków wewnątrz obiektu.  W celu zabezpieczenia  przed wnikaniem wody w głąb struktury cegieł wykonano hydrofobizację wyremontowanych elementów.

info
Inwestycje
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony