< Studenci na praktykach w SOSW w Chojnie - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie zakończyły się praktyki studentów studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. W bieżącym roku szkolnym studenci oligofrenopedagogiki uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu metodyki zajęć w internacie.

Słuchacze poszerzali wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zapoznali się z organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej ośrodka oraz obserwowali i prowadzili zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem nowatorskich  pomocy dydaktycznych. Opiekunem praktyk była Barbara Młynarczyk.

Źródło: SOSW w Chojnie

Oświata