28 czerwca br. podczas  XLI sesji Rady Powiatu wyróżnienia w formie stypendiów odebrali najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjal- nych prowadzonych przez powiat. Wyniki i osiągnięcia w nauce tych młodych ludzi są potwierdzeniem ich wielkiego zapału i chęci do poznawania świata, a znalezienie się w gronie stypendystów jest nagrodą za wytrwałość i pracowitość, bez których nie da się osiągnąć dalekosiężnych planów. Podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali również towarzyszący stypendystom rodzice.

 


Wiktor Hadała, niezwykle utalentowany w wielu dziedzinach absolwent ZSP w Chojnie. Ukończył liceum ogólnokształcące o kierunku matematyczno-ekonomicznym z rewelacyjną – najwyższą w szkole średnią ocen 5,63. Ambitny i pracowity, konsekwentnie realizuje zamierzone cele. Reprezentował szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Był członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, uczestnikiem projektu „Women in Society”. Pełnił funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. W ramach koła teatralno-recytatorskiego brał udział w szkolnych przedstawieniach. W wolnym czasie Wiktor trenuje karate i jeździ na rowerze. W najbliższej przyszłości zamierza studiować logistykę w Szczecinie.


Kornelia Gil, absolwentka liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach. Była także aktywnym członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Brała udział w realizacji międzynarodowych projektów „Be different be tolerant” i „Women in Society” z programu Erasmus+ i przedsięwzięć m.in. międzynarodowym seminarium w Danii „Nauczanie pozaformalne – model duński” oraz wycieczce edukacyjnej do Sherborne w Anglii. Interesuje się historią państw skandynawskich, Rosji i Węgier, podróżami oraz lingwistyką. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Średnia ocen: 5,38


Jacek Ceglarek, absolwent liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Oryginalny w myśleniu i działaniu, wytrwały w rozwiązywaniu problemów. Ma duży dystans do siebie i niezwykłe poczucie humoru. Aktywnie działał w kole teatralno-recytatorskim, brał udział w szkolnych przedstawieniach oraz reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta. Był współorganizatorem akcji charytatywnej „Paczki szczęścia" oraz przedsięwzięcia „Tydzień zdrowego trybu życia”. Interesuje się matematyką, geografią i sportem. Wolny czas spędza na siłowni, na boisku piłkarskim lub w gronie przyjaciół. Zamierza studiować logistykę na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,25


Natalia Kowalska absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła liceum ogólnokształcące o profilu lingwistyczno-turystycznym. Jest inteligentna, sumienna i wszechstronnie uzdolniona. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Pasjonuje ją historia, geografia i sport, posiada także talent wokalny. Od codziennych obowiązków odpoczywa czytając książki, grając w koszykówkę i biegając. Słucha także muzyki i śpiewa.  W przyszłości chciałaby studiować historię i zostać trenerem edukacyjnym. Średnia ocen 5,22

 


Mateusz Gil, ukończył liceum ogólnokształcące o profilu administracyjno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez kolegów i nauczycieli postrzegany jako osoba koleżeńska, życzliwa, zawsze chętna do współpracy. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy. Interesuje się historią, filmem i muzyką. W przyszłości chciałby pracować w zawodzie kompozytora muzyki filmowej, bądź zajmować się historią. Mateusza pasjonują również języki obce. W wolnych chwilach lubi rysować, a także jeździć rowerem. Średnia ocen 5,13

 


Aleksandra Pieloszczyk, absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką, literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Przez trzy lata nauki w liceum wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach. Była współorganizatorką przedsięwzięć „Tydzień dla oszczędzania” oraz „Tydzień zdrowego trybu życia”. Ola jest osobą twórczą i kreatywną, w wolnych chwilach zajmuje się tworzeniem oryginalnych plakatów informacyjnych. Planuje studiować informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Średnia ocen: 5,13


Agnieszka Madczak, absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła technikum zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Przez cały okres nauki była wzorem sumienności w podejściu do nauki i obowiązków szkolnych. Konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, chętnie podejmuje wyzwania i świadomie planuje swoją karierę naukową i zawodową. Od młodych lat jej największą pasją jest sport, a najbardziej koszykówka. Wielokrotnie wspierała kadrę szkoły w rozgrywkach koszykówki i siatkówki. W przyszłości chciałaby reprezentować wzór zaangażowanej i doświadczonej szefowej znanej korporacji. Średnia ocen 5,0


Tomasz Lisowski absolwent liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki kreatywnie angażował się w życie społeczności szkolnej. Pełni rolę przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Interesuje się geografią, matematyką i informatyką. W wolnym czasie czyta książki w szczególności dotyczące nowinek technicznych. Lubi także przecierać szlaki turystyczne, wędrować. W przyszłości chciałaby studiować nanotechnologię. Średnia ocen: 5,0

 

info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony