W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów: absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Obie grupy będą jednak realizowały odrębne programy nauczania oparte na obowiązujących te roczniki podstawach programowych, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Natomiast absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

 

Planowana oferta rekrutacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
na rok szkolny 2019/2020 

 

Dla absolwentów

klas III gimnazjum

Dla absolwentów

klas VIII szkoły podstawowej

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

5

150

5

150

Liceum Ogólnokształcące

2

60

2

60

Technikum

2

60

2

60

Branżowa Szkoła I stopnia

1

30

1

30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

4

120

5

150

Liceum Ogólnokształcące

1

30

1

30

Technikum

2

60

2

60

Branżowa Szkoła I stopnia

1

30

2

60

 

Więcej informacji o rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 w załączonych poniżej linkach:

Zarządzenie nr 8 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

 

 

 

 

info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony