< Najzdolniejsi uczniowie ze stypendiami premiera - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

14 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się Uroczystość Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, w której wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości była Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych. Dyplomy odebrali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Kornelia Gil, Ida Rumbuć oraz Jan Drozdowicz. Wyróżnienia wręczono również uczennicom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Natalii Kowalskiej oraz Jagodzie Leśniak.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.

Zdjęcia: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Wydarzenia