14 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisano list intencyjny w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Gryfińskim. Liderem partnerstwa jest Powiat Gryfiński reprezentowany przez starostę Wojciecha Konarskiego oraz wicestarostę Jerzego Milera.

Partnerami listu intencyjnego są przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu gryfińskiego, przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz reprezentanci stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie oraz gryfińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

info
Wydarzenia lokalne
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony