27 lutego 2018 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Wiodącym tematem spotkania były zagrożenia pożarem w budynkach mieszkalnych w okresie zimowym. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące najczęstszych przyczyn pożarów, w tym także tych wynikających z zaniedbań właścicieli nieruchomości (brak badań instalacji elektrycznych, czyszczenia przewodów kominowych itp.) oraz profilaktyki przeciwpożarowej, czyli skutecznych sposoby zapobiegania oraz działania w sytuacjach zagrożenia pożarem.


Od lewej: Waldemar Derkacz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Adam Cybort – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie, Patrycjusz Szewczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Radosław Grabusiński – Prokurator Rejonowy w Gryfinie


Od lewej: Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński i bryg. Andrzej Prokopski – Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie


Od lewej: Paweł Trzaskoś – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie i Roman Rataj – Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie

info
Wydarzenia lokalne
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony