27 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyła się konferencja poświęcona w szczególności tworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, a także realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dwóm projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" oraz "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych".

Uczestników konferencji przywitał Starosta Gryfiński - Wojciech Konarski, następnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Bożena Stawiarska scharakteryzowała projekty realizowane przez PCPR, a także odnosząc się do powstającego w Gryfinie ZAZ-u zaapelowała o konieczność współpracy pomiędzy różnymi instytucjami mającymi styczność z osobami niepełnosprawnymi.


W trakcie pierwszej części konferencji przedstawicielki Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON Eliza Rychlicka-Kolera i Barbara Wujec-Hasinec, zaprezentowały możliwości uzyskania dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" oraz możliwości dofinansowań jakie daje PFRON dla pracodawców i stowarzyszeń, w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań.

Z kolei zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie - Marcin Kowalski omówił system instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na ZAZ-y, podkreślając znaczenie kapitału jakim mogą stać się osoby niepełnosprawne na rynku pracy.

Dyrektor Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu Stargardzkiego - Krzysztof Musiatowicz przedstawił możliwości i zakres pomocy jaką może udzielić OWES przy procedurze powoływania ZAZ-u, m.in. zaproponował comiesięczne spotkania w gronie grupy roboczej w celu zawiązania dobrej współpracy różnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Druga część konferencji miała charakter otwartej dyskusji.

W konferencji udział wzięli także samorządowcy z terenu powiatu, przedstawiciele: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.


Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

info
Wydarzenia lokalne
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony