Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zaprasza chętne osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. 

 

W 2018 r. realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.   

Wnioski dotyczące zadań Modułu I przyjmowane są w trybie ciągłym do dnia 30.08.2018 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Uwaga STUDENCI – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego to 10.10.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać: na stronie PFRON: www.pfron.org.pl,   PCPR: www.pcpr-gryfino.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (tel. 91 404 55 04 w. 118) i Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie (tel. 91 414 27 89)

info
Wydarzenia lokalne
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony