Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, w okresie od 01.01.2019. do 30.06.2019., realizuje program “STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
W ramach programu podejmujemy działania aktywizacyjne:
1. Wyposażenie stanowiska pracy dla beneficjentów ostatecznych, wynikające z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia.
2. Szkolenia dla beneficjentów.
3. Wypłata dodatku motywacyjnego dla beneficjentów ostatecznych.
Wymienione działania dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                       
Kwota dofinansowania – 11 100 zł.
(UMOWA NR SZA/000005/16/D)
 
Źródło: PP-P w Gryfinie
info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony