Konkurs kierowany jest do lokalnych społeczności, członków organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Fundacja BGK dofinansuje trzydzieści wybranych przez Komisję Konkursową Wniosków.
W konkursie mogą wziąć udział:
• fundacje;
• stowarzyszenia;
• biblioteki publiczne;
• domy kultury;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• koła gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie przeznaczyć można na:
• poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
• pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
• wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
• wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
• zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
• porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
• zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
• koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
• koszt tablicy informacyjnej.
Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019
Więcej informacji oraz regulamin dostępne są na stronie: www.fundacja.bgk.pl

 

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony