Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do 10 września 2019 roku o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych i sportowych. W roku 2019 przekazano do podziału kwotę 82 mnl zł.
Wnioski o udzielenie dotacji OSP mogą składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego PSP.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji oraz wzór wniosku znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku .

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony