Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

 

Wspólne warsztaty i szkolenia odbędą się w dniach od 28 lutego do 1 marca br., a udział w nich weźmie przeszło 50 pedagogów z obu placówek. Projekt jest efektem współpracy, jaką szkoła w Gryfinie realizuje w ostatnich latach z niemal bliźniaczą placówką po stronie niemieckiej. W czerwcu ubiegłego roku uczniowie obu szkół mieli okazję uczestniczyć we wspólnym projekcie.

Tym razem projekt związany jest przede wszystkim z poszerzeniem form współpracy i relacji na polsko-niemieckim pograniczu (Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Brandenburgia). Strony wyraziły chęć współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie działań obu placówek. Dzięki wspólnym zajęciom nauczyciele będą mieli okazję poznać i porównać system edukacji w obu krajach. Wspólne warsztaty będę również okazją do porozmawiania o mocnych i słabych stronach obu systemów edukacji.

Jednym z najważniejszych elementów realizowanego projektu będzie uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych z zakresu zasad działania w przypadku zagrożeń terrorystycznych oraz samoobrony. Szkolenie antyterrorystyczne pozwoli zdobyć wiedzę na temat prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego i incydentów kryminalnych z użyciem broni lub ładunków wybuchowych w szkole. Przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą przygotować się na najbardziej kryzysową sytuację bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczniów. Warsztaty z samoobrony wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo nauczycieli oraz uczniów w szkole. Dobór tych szkoleń podyktowany jest dbaniem o bezpieczeństwo uczniów jak i samych nauczycieli.

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu ,,Bezpieczna szkoła – wymiana naszych doświadczeń” są Beata Piekarz i Anna Sawicka-Kłaptij, nauczycielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Źródło: ZSP w Gryfinie

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony