Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 7 maja 2020 r. (sygnatura:EK.041.9.2020.WM) na złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę laptopów, tabletów oraz oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu grantowego "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie rozdziału VI pkt 8 zapytania ofertowego, odstępuje od udzielenia zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nawiązując do zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego dotyczącego realizacji projektu grantowego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, informujemy, że:

 

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 maja 2020 r. do godz. 15.30.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, który został określony w pkt 1, zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dodatkowymi wynikłymi z pytań, które wpłynęły w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym.

Informacje dodatkowe:

 • System operacyjny oraz oprogramowanie biurowe ma być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
 • System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera.
 • Oprogramowanie ma być dostarczone wraz ze stosowanymi oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Labet) lub naklejkami COA(Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczanej wersji.
 • W momencie odbioru towaru zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczanego oprogramowania.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.
 • Zamawiający dopuszcza zastosowanie w komputerach przenośnych procesora ryzen 3 3200u zamiast i3 lub starszej wersji i3 (np. i3-5005u, i3-7020u) lub i5-6300u.
 • Nie wyrażamy zgody na zaoferowanie notebooków zawierających procesory przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach stacjonarnych.
 • Oferowany sprzęt ma posiadać oryginalne opakowania.
 • Sprzęt ma być nowy czyli nieużywany, nie poleasingowy i nie odnawiany.
 • Matryca – FHD matowa.
 • Wskazane jest, aby laptopy zawierały także port 1Gbit LAN lub dodanie do zaoferowanego sprzętu, dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45.
 • Akceptujemy MS Microsoft 2019 Home & Student

 

W związku z przystąpieniem Powiatu Gryfińskiego do programu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

info
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony