< Zdalna szkoła - odstąpienie od udzielenia zamówienia - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 7 maja 2020 r. (sygnatura:EK.041.9.2020.WM) na złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę laptopów, tabletów oraz oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu grantowego "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie rozdziału VI pkt 8 zapytania ofertowego, odstępuje od udzielenia zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nawiązując do zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego dotyczącego realizacji projektu grantowego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, informujemy, że:

 

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 maja 2020 r. do godz. 15.30.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, który został określony w pkt 1, zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dodatkowymi wynikłymi z pytań, które wpłynęły w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym.

Informacje dodatkowe:

 

W związku z przystąpieniem Powiatu Gryfińskiego do programu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Informacje