Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy HARMONOGRAM REKRUTACJI DO
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021, w tym terminy
postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych
egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku
tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek/podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz szczegółowe zasady rekrutacji do pobrania na stronach internetowych szkół:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie:
https://www.zsp1chojna.pl/rekrutacja/
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie:
http://zsp2gryfino.eu/

 

Do pobrania:
Komunikat MEN - harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Materiały są dostępne także na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

info
Informacje - krótko
raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony