Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Prezentujemy wyniki egzaminów dojrzałości z sześciu szkół ponadpodstawowych Powiatu Gryfińskiego. Ostateczna lista uwzględniająca egzaminy poprawkowe, zostanie opublikowana pod koniec września bieżącego roku.

 

Informacja o wynikach matury 2020

Lp.

Szkoła

Liczba absolwentów

Przystąpiło do matury

Zdało

Nie zdało

% zdanych

Ilość osób z jedną poprawką we wrześniu

 

1

I Liceum im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie

65

65

52

13

80%

10

 

2

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

Liceum Ogólnokształcące

24

24

18

6

75%

4

Technikum

33

27

15

12

55,6%

8

razem

57

51

33

18

64,7%

12

 

3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Liceum Ogólnokształcące

43

34

29

5

85,3%

5

Technikum

51

26

21

5

80,8%

4

razem

94

60

50

10

83,3%

9

4

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach

Technikum

15

12

2

10

16,7%

5

razem licea

132

123

99

24

80,5%

19

razem technika

99

65

38

27

58,5%

17

Razem szkoły

231

188

137

51

72,9%

36

 

średnia krajowa – 74%
średnia krajowa licea – 81,1%
średnia krajowa technika – 62,2%
średnia woj. zachodniopomorskiego – 71%
średnia liceum dla woj. zachodniopomorskiego – 76%
średnia technikum dla woj. zachodniopomorskiego – 62%

 

 

 

info
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony