Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, ul. Łużycka 91, prowadząca wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, informuje o naborze dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego do programu „Za Życiem”.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą bezpłatnie uczestniczyły w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, u których wykryto niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.

W ofercie:

  • terapia logopedyczna,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapią ręki,
  • zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori,
  • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu.

Warunkiem przyjęcia do programu jest złożenie, przez rodziców/prawnych opiekunów, wniosku oraz dołączenie jednego z trzech dokumentów:

- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- orzeczenia o niepełnosprawności,

- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka.

Dokumenty można składać w sekretariacie Poradni w godzinach od 10.00 - 15.00.

Terminy składania wniosków:

I nabór -  do 31.12.2020 r.                                                         

Rozpatrzenie wniosków z I naboru – do 11.01.2021 r.     

II nabór - do 31.01.2021 r.

Rozpatrzenie wniosków z II naboru – do 05.02.2021 r.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

O wynikach naboru Poradnia poinformuje telefonicznie.

Więcej informacji pod nr telefonu 91 416 27 37.

info
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony