< Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie rozpoczyna z dniem 1 czerwca 2022 r. realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu gryfińskiego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Program realizowany będzie w latach 2022-2026 i będzie obejmował rodziny od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz rodziny dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712), do zadań ośrodka należy:

Informacje dodatkowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

ul.Łużycka 91

tel.  91 416 27 37 

Godziny pracy poradni: od 7.30 do 15.30.

Informacje