Wyszukiwarka
Treść główna

Trwa nabór do piątej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 1 sierpnia organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to 2 miliony złotych.
Granty w wysokościach 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł mogą zostać przyznane na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.
Najlepsze inicjatywy piątej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty.
Projekty muszą być realizowane w okresie od 3 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia br. o godzinie 23.59.
Więcej informacji dostępnych na stronie: https://fundusze.ngo.pl/386803-v-edycja-programu-grantowyego-fundacji-orlen-moje-miejsce-na-ziemi.html

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony