Wyszukiwarka
Treść główna

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Planowana kwota w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 2 500 000 zł. Nabór wniosków trwa do dnia 31 stycznia 2023 r. Więcej informacji: Zabytki 2023

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony