Wyszukiwarka
Treść główna

W 2023 r. podatnicy przekazują 1,5% zamiast 1%. Ta zmiana związana jest z podatkową rewolucją, która miała miejsce na początku 2022 r. Wspierajcie OPP i nie zapominajcie o 1,5%.

 

WYKAZ LOKALNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MORYNIA I JEZIORA MORZYCKO w Moryniu
Nr KRS 0000123159
Cel działania: ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" w Goszkowie
Nr KRS 0000128165
Cel działania: Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MOST" w Nowym Czarnowie
Nr KRS 0000156021
Cel działania: Inicjowanie, podejmowani, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU
Nr KRS 0000248870
Cel działania: Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

STOWARZYSZENIE "DOM Z SERCEM" W TRZCIŃSKU-ZDROJU
Nr KRS 0000270376
Cel działania: Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju i jego mieszkańcom.

STOWARZYSZENIE "POD DĘBAMI" w Dębcach
Nr KRS 0000275542
Cel działania: Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej a w szczególności pomoc DPS w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która zaspakaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

STOWARZYSZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE LOTNISKO" w Chojnie
Nr KRS 0000321760
Cel działania: Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie.

STOWARZYSZENIE OCHRONY NATURY I KRAJOBRAZU w Witniczce
Nr KRS 0000569616
Cel działania: ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska ze szczególnym priorytetem ochrony siedlisk przyrodniczych oraz objętych ochrona gatunkową roślin i zwierząt, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pod kątem gospodarki wodnej, leśnej, rolniczej, zagospodarowania przestrzennego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MOST" KOŁO NR 1 W GRYFINIE
Nr KRS 0000836086
Cel działania: inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizacje osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności, oparcia społecznego dla nich i ich rodzin

https://pozytek.ngo.pl/
https://www.pit.pl/1procent/

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony