< Jednostce Powiatu Gryfińskiego przyznano status zakładu aktywności zawodowej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, samorządowy zakład budżetowy jakim jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie otrzymał 27 grudnia 2018 r. status zakładu aktywności zawodowej.

 

Inwestycje