< Remont sali przy ZSP w Chojnie z dofinansowaniem od marszałka - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

25 lipca br. w siedzibie starostwa miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację  infrastruktury sportowej. Dofinansowanie wynosi 18 500,00 zł i zostało przyznane na wymianę podłogi na sportową podłogę syntetyczną w sali gimnastycznej przy ul. Dworcowej w Chojnie.


Od lewej: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicemarszałek Jarosław Rzepa, członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Miler, Henryk Kaczmar i Jerzy Zgoda oraz Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk

Wymiana zostanie zrealizowana w ramach zadania pn. Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. Dworcowej 3, w ramach którego będą prowadzone prace w branżach:

elektrycznej:

centralnego ogrzewania:

architektonicznej:

Prace budowlane będą trwały do połowy października br.,  a ich całkowity koszt wyniesie blisko 325 000,00 zł

Inwestycje