< Umowa na przebudowę ulicy Jaśminowej podpisana - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Przebudowę ulicy Jaśminowej w Żórawkach wykona spółka Musing Bud ze Szczecina. Zarząd Powiatu w ubiegłym tygodniu podpisał stosowną umowę umożliwiającą realizację robót budowlanych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 4 listopada, natomiast ich zakończenie - w połowie przyszłego roku. Zadanie obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1 km.Przebudowa jest efektem pozytywnej oceny wniosku Powiatu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2,1 mln złotych. Wartość całkowita inwestycji opiewa na kwotę 3,3 mln złotych.


Obecny stan ulicy Jaśminowej w Żórawkach

przebudowa jsaminowa zorawki logo

Inwestycje