< Podsumowanie przebudowy ulicy Jaśminowej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

19 sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące inwestycję drogową na ulicy Jaśminowej w Żórawkach. Zadanie realizowane było od listopada 2019 roku, a wykonawcą robót była firma Müsing Bud. Przebudowa ulicy objęła odcinek długości 1,1 km, a w jej zakresie była także budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 350 tysięcy złotych, z czego 62% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe wydatki stanowią środki własne Powiatu. Udział w spotkaniu wziął również Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc.

 
Ulica Jaśminowa przed przebudową


Ulica Jaśminowa po przebudowie

Inwestycje