< Współpraca z wykonawcą światłowodów na ul. Krasińskiego - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z budową przyłączy światłowodowych na odcinku ulicy Krasińskiego w Gryfinie, pomiędzy ulicami Asnyka a Żeromskiego. W ramach prowadzonych prac dość istotnie naruszony zostanie istniejący chodnik. Z uwagi na zły stan płyt chodnikowych, odtworzenie ciągu pieszego byłoby trudne, w związku z czym zaproponowano wykonawcy prac – firmie Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy, przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz nowych obrzeży, dostarczonych przez Powiat. Tym samym po realizacji prac instalacyjnych przebudowany zostanie również ciąg pieszy, który na tym odcinku był miejscami dość poważnie uszkodzony.

Inwestycje