< Rusza termomodernizacja budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

zajawkaPowiat Gryfiński podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu pełniącego głównie funkcję mieszkalną dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Roboty wykona firma OK-PAL Piotr Palczyński ze Szczecina za kwotę 1,05 mln zł. Zgodnie z założeniami projektu realizacja prac, oprócz wizualnego aspektu, ma przede wszystkim zmniejszyć energochłonność obiektu poprzez zmniejszenie wykorzystanej energii, a przez to przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jak i zmniejszenia zużycia paliw.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

dps mohrin min

Z pełnomocnictwa Powiatu, nadzór inwestorski nad prawidłowością przebiegu prac budowlanych, których zakończenie przewidziane jest na sierpień 2022 roku, pełnić będzie firma OPEN MIND sp. z.o.o. ze Szczecina. Za projekt techniczny i uzyskanie stosownych zezwoleń odpowiadało z kolei Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego Mirosław Strugarek z Gryfina.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu nr RPZP.02.05.00-32-A046/16 pn. „Termomodernizacja budynku nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w kwocie 549.963,79 zł. Wsparcie to otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

W imieniu Beneficjenta zachęcamy wszelkie podmioty do korzystania z funduszy europejskich, które w ogromnym stopniu przyczyniają się do modernizacji otaczającej nas infrastruktury, eliminacji negatywnych zjawisk społecznych i rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich krajów członkowskich.

ciag z efsii poziom kolor

Inwestycje