< Marszałek i starosta podpisali umowę - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Dziś (28 marca) Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację w bieżącym roku kolejnej inwestycji drogowej. Zadanie, którego dotyczy umowa obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice – Chojna, na odcinku: Baniewice – Swobnica las, o długości 1,5 km.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie nawierzchnia bitumiczna oraz przebudowane rowy odwadniające. Wartość przedsięwzięcia szacuje się na 900 tys. zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 450 tys. zł, czyli dokładnie 50%. Wysokość dofinansowania jest aż o 20% wyższa od średniej jaką otrzymają w tym roku samorządy. Łącznie Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło w 2013 roku na przebudowę dróg dojazdowych do pól uprawnych kwotę 8,7 mln zł.Inwestycje