Ida Rumbuć, Natalia Ziembowska. Anita Orszulak i Gracjan Jasnos - uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zostali nagrodzeni stypendiami za szczególne wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019. Stypendia wręczone zostały podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu, 28 lutego br.

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Angażuje się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych. Była współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem debaty „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.
Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczestniczyła w quizie wiedzy o zawodach, zajmując drużynowo drugie miejsce.
Ida intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. W wolnych chwilach lubi czytać książki o tematyce kryminalistycznej. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,17


Natalia Ziembowska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Aktywnie uczestniczyw życiu szkoły. W ramach koła teatralno-recytatorskiego brała udział w szkolnych przedstawieniach, była członkiem Samorządu Szkolnego oraz angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. 
Jest pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija swoje pasje, wiedzę i umiejętności. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i regionalnym. Brała udział w I etapie ogólnopolskiego konkursu Geo-planeta oraz w wojewódzkim drużynowym konkursie Pomorska Liga Historyczna. Zajęła I miejsce w Festiwalu Piosenki Wojennej i Niepodległościowej oraz I miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, uczestnicząc w finale tego konkursu w Krakowie. Zdobyła także III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Chrześcijańskiej, otrzymała też wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” w Szczecinie. oraz w konkursie Kolęd i Pastorałek.
W wolnym czasie Natalia spełnia swoje marzenia – uczy się grać na keyboardzie. Swoją przyszłość wiąże z Akademią Sztuk Teatralnych lub Wydziałem Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Średnia ocen – 5,11


Anita Orszulak, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Cechuje się sumiennością i rzetelnością w wypełnianiu obowiązków szkolnych, w pierwszym półroczu uzyskała 100% frekwencję.
Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zakwalifikowała się także do etapu okręgowego XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Anita jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza. Działa w kole teatralno-recytarorskim, była współorganizatorką polsko-niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach Dni Integracji i Ekumenizmu w Chojnie. Współorganizowała i uczestniczyła w debacie „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen – 5,00


Gracjan Jasnos, uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, z sukcesami reprezentuje szkołę w licznych konkursach, jest m.in. laureatem wojewódzkiego konkursu plastyczno-multimedialnego Tolerancja – jestem na TAK!”.  Zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej i aktualnie przygotowuje się do kolejnego etapu. Awansował również do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Pomorska Liga Historyczna, którego wyniki poznamy w maju.
Gracjan otrzymuje stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”. Uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate - Cloud Fundamentals i po zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. W ramach tego projektu odbył również staż w lokalnej firmie jako informatyk, gdzie zyskał nowe doświadczenia i umiejętności. Gracjan jest uczestnikiem realizowanego przez szkołę projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”. Uczestniczy także w wykładach na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W tym roku szkolnym Gracjan bierze udział w  programie Cisco Networking Academy, przygotowując się do międzynarodowego egzaminu IT Essentials. Od dwóch lat realizuje innowację pedagogiczną „Od algorytmu do programu” zgłębiając wiedzę z zakresu programowania strukturalnego i obiektowego.
Razem z grupą uczniów i nauczycieli tworzy szkolną gazetę „Wióry” w której jest redaktorem naczelnym, działa również aktywnie w zarządzie Klubu Europejskiego „Douzelage”, jest przewodniczącym  Samorządu Klasowego. Gracjan to uczeń bardzo inteligentny i kreatywny, ale też skromny i wrażliwy. Jego hobby to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka oraz lotnictwo cywilne. W przyszłości chciałby dalej kształcić się w kierunku informatycznym, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Średnia ocen – 5,00


info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony