W siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie 6 i 8 marca 2019 r. odbyły się Integracyjne Warsztaty Kulinarne. Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu które udzieliła Fundacja Orlen Dar Serca w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Warsztaty skierowane były do mieszkańców powiatu gryfińskiego w tym osób niepełnosprawnych, członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców zainteresowanych tradycyjną kuchnią.
Projekt odpowiadał na potrzeby promowania i pielęgnowania miejscowej tradycji kulinarnej. Ideą spotkania było promowanie inicjatyw mieszkańców powiatu gryfińskiego, umiejętność wzajemnej współpracy, tworzenie więzi międzyludzkich, właściwych postaw obywatelskich do dalszych zamierzeń.

info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony