< Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

18 czerwca podczas sesji Rady Powiatu przedstawiono Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego za 2019 r., który radni przyjęli 20 głosami. Tym samym udzielono wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gryfińskiego. Jest to wynik lepszy niż w roku poprzednim.

Radni głosowali również za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok. 20 głosami ”za” udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium.

 

Zarząd podziękował wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnikom wydziałów starostwa, oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, które przyczyniły się do realizacji budżetu w 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Powiatu Gryfińskiego za 2019 r.

http://bip.gryfino.powiat.pl/ratu/2020-05-29_raport_o_stanie_powiatu_za_2019_rok.pdf

Wydarzenia